Kerkimi:
Lista e rregulloreve:
Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 1360/2016
2015/2016


Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 292/2019
2018/2019


Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 348/2020
2019/2020


Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 1521/2020
2019/2020


Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 369/2020
2019/2020


Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 353/2020
2021/2022


Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 2172/2022
2021/2022


Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 15.10.2021
2021/2022


Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 22.10.2021
2021/2022


Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 29.10.2021
2021/2022


Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 03.12.2021
2021/2022


Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 20.01.2022
2021/2022


Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 10.02.2022
2021/2022


Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 04.04.2022
2021/2022


Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 19.05.2022
2021/2022


Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 27.07.2022
2021/2022


Publikuar më: 07.11.2022 Numri i aktit: 08.09.2022
2021/2022